עיתונות
:CONTACT US


To schedule meetings and group invitations, please contact Adi Daskal, Admissions Manager.

adi@hotelalegra.co.il